El municipi en xifres

DADES GEOGRÀFIQUES

Comarca: PLANA ALTA
Extensió (km2): 108.00
Núclis de població:
Límits:
Distància a la capital de província: (km)
Infraestructures de comunicació:

DADES DEMOGRÀFIQUES

Nre. de dones: 89935
Nre. d'hòmens: 87989
Xifra de població: 181796
Nre. de llars: 87989
Densitat de població: 1668.00 (Habitants/Km2)

DADES COMERÇ DETALLISTA

Alimentació
Comerç Tradicional 1341 m2
Supermercats 60 m2
No Alimentació
Vestit i Calçat 679 m2
Llar 634 m2
Resta no alimentació 279 m2
Comerç mixte i altres
Grans magatzems m2
Hipermercats m2
Magatzems populars m2
Altre comerç mixte m2
Centres Comercials
Centres Comercials m2
Indicador de dotació comercial:
22.00 (nre. establiments /1000 habitants)
Grau de concentració comercial

ALTRES DADES COMERCIALS

Nre. de IAE:
3993
Nre. de mercats: 3
Mercat municipal: MERCADO CENTRAL

MERCADO SAN ANTONIO

MERCADO DEL GRAO

Nre. mercats no sedentaris: 2
Mercats no sedentaris: MERCADO DEL LUNES

MERCADO DEL VIERNES (GRAO)
Dotació d'aparcaments:
Superfície peatonal: m2

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Castelló - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme