Espai del comerciant >> Aspectes laborals >> La contratación de familiares

L'entrada en vigor de la Llei 6/2017 de Reformes Urgents del Treball Autònom ha ampliat la possibilitat de l'empresari a col·locar a la seva parella, pares, fills, germans, iaios, sogres, nets, nores o gendres amb subvencions en les cotitzacions. Fins ara, els autònoms només podien contractar amb ajudes als joves menors de 30 anys o a un únic familiar que fora menor de 45 anys.

Bonificacions a la contractació de familiars:

La nova Llei enforteix la figura del familiar col·laborador, ja que s'amplien les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social respecte a la contractació de familiars per consanguinitat o afinitat fins al 2n grau inclusivament (cònjuge, pares, fills, germans, iaios, sogres, nets, gendres i nores).

En aquest cas els autònoms/as podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos.

La principal novetat és que es pot contractar els familiars com a treballadors assalariats en el Règim General encara que convisquin en la llar familiar de l'autònom que contracta. No es veuran limitats pel perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedien en el cas de contractes a joves menors de 30 o un familiar menor de 45 anys. Amb les noves bonificacions els/as autònoms/as podran contractar un familiar directe com a assalariat, sense límit d'edat i no s'exigirà l'alta com a autònom col·laborador com fins ara.

Això suposarà també un benefici per a la persona contractada, ja que abans havia de renunciar als drets que podia gaudir qualsevol persona que fos contractada com a treballador per compte d'altri (vg. desocupació).

Cal tindre en compte que entre els requisits es demana que:

  • No hi hagi hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors
  • mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat

Aquesta mesura ha entrat en vigor el gener de 2018.

Contractació de fills amb discapacitat:

Per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri a fills que convisquin amb l'autònom en el domicili familiar.

S'atorgarà el mateix tractament als fills que, inclús sent majors de 30 anys, tinguin especials dificultats per a la seva inserció laboral.

A aquest efecte, es considerarà que existeixen aquestes especials dificultats quan el treballador estigui inclòs en algun dels grups següents:

  • Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % i inferior al 65 %, sempre que causen alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.
  • Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %.

Contractació de familiars (34)

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Castelló - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme